พระพยอมชี้ "ตัดอวัยวะเพศ" เพื่อดับกิเลส ไม่ใช่แนวทางดับทุกข์

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมองกรณีพระหนุ่มที่กาญจนบุรี ตัดอวัยวะเพศตัวเอง หากต้องการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหา วิธีนี้ถือเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่ใช่แนวทางในศาสนาพุทธ ส่วนอีกกรณีตัดเพราะสติวิปลาส

พระพยอมชี้ "ตัดอวัยวะเพศ" เพื่อดับกิเลส ไม่ใช่แนวทางดับทุกข์

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มองกรณีพระหนุ่มที่กาญจนบุรี ตัดอวัยวะเพศตัวเอง หากต้องการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหา วิธีนี้ถือเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่ใช่แนวทางในศาสนาพุทธ ส่วนอีกกรณีตัดเพราะสติวิปลาส


กรณีที่พระหนุ่มพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้ก่อเหตุตัดอวัยวะเพศตนเองในวัด โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนั้น

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

พระพยอม กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ หากพระหนุ่มรูปนั้นต้องการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหา หรือความอยาก ด้วยวิธีการดังกล่าว ถือเป็นการดับทุกข์ด้วยมิจฉาทิฐิ ไม่เป็นสัมมาทิฐิ และไม่ใช่แนวทางดับทุกข์ในศาสนาพุทธ การที่จะตัด ลด ละ กิเลส หรือความอยากนั้น ต้องเข้าใจถึงต้นเหตุของทุกข์เสียก่อนว่าเหตุเกิดมาจากอะไร แล้วใช้อริยสัจ 4 เป็นหนทางให้การดับทุกข์ดังกล่าว ถึงจะเป็นการดับทุกข์ที่ถูกต้อง จนสามารถลด ละ เลิก ความอยาก หรือความต้องการทางเพศจนหมดความต้องการไปเอง

ประเด็นที่ 2 คือ พระรูปดังกล่าวมีสติวิปลาสหรือไม่ ถ้าเป็นแล้วไปกระทำเช่นนั้นก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอยู่ดี ในสมัยก่อนยังเคยมีลัทธิต่างๆ มากมายที่ใช้วิธีทรมานตน ทรมานกายต่างๆ เพื่อให้หมดความต้องการทางเพศ หรือความอยากไป แต่ไม่ใช่แนวทางดับทุกข์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ดังนั้นหากจะตัดกิเลส ตัณหา ความอยาก ก็อย่าไปทำด้วยวิธีการมิจฉาทิฐิเช่นนี้ มันผิดทาง ไม่ใช่เรื่องที่พระสงฆ์จะไปทำเช่นนี้ ไม่เป็นอริยมรรค.

คุณกำลังดู: พระพยอมชี้ "ตัดอวัยวะเพศ" เพื่อดับกิเลส ไม่ใช่แนวทางดับทุกข์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2593493

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด