โพลเผย คนโคราช หนุน “อิ๊งค์” นั่งนายกฯ-พท.นำโด่ง คนกาให้ทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์

โพลเผย คนโคราช หนุน “อิ๊งค์” นั่งนายกฯ-พท.นำโด่ง คนกาให้ทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์

“นิด้าโพล” เผย คนโคราช อยากได้ “อิ๊งค์ แพทองธาร” เป็นนายกรัฐมนตรี “พิธา” ตามมาที่ 2 ส่วน ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะกาให้ พรรคเพื่อไทย ยังเป็นที่ 1 ก้าวไกล ยังตามที่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนโคราชเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบุคคลและพรรคการเมืองที่คนโคราชจะสนับสนุนในวันนี้ ซึ่งการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนโคราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.80 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคที่ผ่านมาสามารถทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาประเทศได้ และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 12.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดและวิธีการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 4 ร้อยละ 9.27 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 5.67 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 7 ร้อยละ 3.47 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 8 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้ อันดับ 9 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนโคราชเหมือนกัน

อันดับ 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง อันดับ 11 ร้อยละ 1.33 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 12 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และร้อยละ 3.33 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายเศรษฐา ทวีสิน นายสุชาติ ภิญโญ และไม่ตอบ/ไม่สนใจสำหรับพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.80 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 7.07 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.73 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 4.13 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.20 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.47 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.27 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.47 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเศรษฐกิจไทย

ด้านพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 14.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 8.67 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.14 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.33 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.73 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 11 ร้อยละ 1.13 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา และร้อยละ 1.27 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเศรษฐกิจใหม่.

คุณกำลังดู: โพลเผย คนโคราช หนุน “อิ๊งค์” นั่งนายกฯ-พท.นำโด่ง คนกาให้ทั้งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2621651

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด