พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด มีที่ไหนบ้าง? วันที่ 3มกราคม 2564, อสม.|หมอชาติอยากเล่า

#28จังหวัดพื้นที่สีแดง#พื้นที่ควบคุมสูงสุด#อสม
ประกาศพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด มีที่ไหนบ้าง? วันที่ 3มกราคม 2564, อสม.|หมอชาติอยากเล่า