ผลออกแล้ว ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 สามารถเช็กผลได้แล้วที่ 15 ศูนย์สอบ

วันที่ 20 มกราคม 2566 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศผลสอบ ก.พ. 65 เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สามารถเช็กผลสอบ ก.พ. paper & pencil ได้ทั้ง 15 ศูนย์สอบ

ผลออกแล้ว ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 สามารถเช็กผลได้แล้วที่ 15 ศูนย์สอบ

วันที่ 20 มกราคม 2566 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศผลสอบ ก.พ. 65 เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สามารถเช็กผลสอบ ก.พ. paper & pencil ได้ทั้ง 15 ศูนย์สอบ

ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 ทั้ง 15 ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (คลิกที่นี่)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาโท (คลิกที่นี่)

ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) 
 • ระดับปริญญาโท 

ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 ลำปาง

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 14 นครศรีธรรมราช

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 15 สงขลา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนได้ในวันที่ 20 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น.โดยผู้สมัครสอบจะต้องทำแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถดูผลสอบได้

ส่วนการประกาศผลสอบ ก.พ. แบบ อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะ ปริญญาตรี และปริญญาโท คลิกดูผล และ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

คุณกำลังดู: ผลออกแล้ว ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 สามารถเช็กผลได้แล้วที่ 15 ศูนย์สอบ

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/campus/1413791/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด