พล.ร.2 รอ. ปิดหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จ่อมอบกำลังพลนำขยายผล

พล.ร.2 รอ. ปิดหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จ่อมอบกำลังพลนำขยายผล

ผบ.พล.ร.2 รอ. ปลื้ม มอบประกาศนียบัตรให้กำลังพล จบการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมมอบหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อนำไปเป็นคู่มือ ในการถ่ายทอดความรู้และขยายผลให้ถูกต้องและเข้าใจ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2 รอ.) ได้จัดการฝึกอบรม ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยหลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในห้วงวันที่ 21-24 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ณ อาคารพรหมโยธี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนั้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ นายกองเอก ธารณา คชเสนี, ว่าที่ ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี วิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเพื่อให้กำลังพล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

สำหรับหัวข้อที่ทำการอบรมประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงรัตนโกสินทร์, พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยได้จัดกำลังพลในสายงานกิจการพลเรือน เข้ารับการอบรมจำนวน 44 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เเละ หลังจากจบการฝึกอบรม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม เเละได้มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งหนังสือประวัติศาสตร์ แก่กำลังพล ผู้เข้ารับการอบรมทุกนาย เพื่อนำไปเป็นคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ และขยายผล

คุณกำลังดู: พล.ร.2 รอ. ปิดหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จ่อมอบกำลังพลนำขยายผล

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2561876

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด