ผลงาน "Aquamarine fight for earth" ชนะเลิศคลิปสั้น กระตุ้นสำนึก "โลกร้อน"

ผลงาน "Aquamarine fight for earth" ชนะเลิศคลิปสั้น กระตุ้นสำนึก "โลกร้อน"

กรุงเทพมหานคร มอบรางวัลประกวดคลิปสั้น ฝีมือเยาวชน กระตุ้นต่อมสำนึกด้านโลกร้อน ด้าน ชัชชาติ ว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลังกรุงเทพฯ เองเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 22 พ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ การประกวดคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Short Film Contest Bangkok Climate Change

โดยนายชัชชาติ กล่าวกับเยาวชนผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ ว่า "ภาวะโลกร้อน ฟังเหมือนไกลตัว แต่ว่ามันมาอยู่ใกล้ตัวแล้ว อย่างปีนี้ถ้าเราดูปริมาณฝนที่ตก ไม่น่าเชื่อว่าตกในเดือนตุลาคม แต่ตกมากกว่าปกติ 2.5 เท่า แสดงว่าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ไกลตัวแล้ว กรุงเทพฯ เองก็เป็น 1 ใน 5 เมืองที่จะโดนผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ถามว่าใครได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างผมแก่แล้วคงอยู่ไม่นาน แต่น้องๆ รุ่นใหม่นี่แหละคือคนที่ต้องรับผล ทั้งในแง่ของการช่วยดูแลเมือง การช่วยกันหาคำตอบ เพราะฉะนั้นการสร้างจิตสำนึก เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของพวกน้องๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเมือง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและช่วยกันแก้ปัญหาด้วย ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และคิดว่าต้องมี impact"

สำหรับ โครงการการประกวดคลิปสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Short Film Contest Bangkok Climate Change" จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร เยาวชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ

ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของญี่ปุ่น (JICA) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมดำเนินโครงการประกวดคลิปสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกรอบเนื้อหา 5 ส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ.2564 - 2573 ประกอบด้วย

1. ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก
3. ด้านการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการวางผังเมืองสีเขียว
5. ด้านแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 31 ต.ค.65 มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 72 ทีม รวม 180 คน

สำหรับการตัดสิน กรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปสั้น ประกอบด้วย หน่วยงานภายนอกจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 4.องค์การ JICA 5.มูลนิธิโลกสีเขียว และ 6.บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักสิ่งแวดล้อม 2.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 3.สำนักการศึกษา และ 4.สำนักงานประชาสัมพันธ์

ผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Aquamarine fight for earth จากทีม Aquamarine รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน ขยะชิ้นเดียว จากทีม Elegant Team รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน climate นี้เราเอาอยู่ เพื่อกรุงเทพฯ เพื่อโลก จากทีม Green Power Gangster zero Climate Change รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน Aquamarine fight for earth จากทีม Aquamarine และมอบโปสเตอร์ผลงาน และเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายอีก 9 ทีม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะนำความคิดเห็นที่เยาวชนได้นำเสนอมุมมองผ่านคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.

คุณกำลังดู: ผลงาน "Aquamarine fight for earth" ชนะเลิศคลิปสั้น กระตุ้นสำนึก "โลกร้อน"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2559776

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด