เผยโฉม “แสตมป์ชุดวันเด็กแห่งชาติ 2564 : [THE MESSAGE]

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “แสตมป์ชุดวันเด็กแห่งชาติ 2564” นำเสนอความผูกพันระหว่างเด็กกับครู / สื่อถึงการร่วมรณรงค์ให้โรงเรียน เป็นสถานที่ปลอดความรุนแรง และสนับสนุนให้สังคมไทย หันมาให้ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2564


Website : http://news1live.com/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1

TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: