"เพื่อไทย" แท็กทีม "ก้าวไกล" แถลง พร้อมร่วมมือกัน ทำงานในสภา กทม.

"เพื่อไทย" แท็กทีม "ก้าวไกล" เตรียมร่วมกันทำงานในสภา กทม.เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดพี่น้องกทม. 2 พรรค จะมีมติร่วมกันลงมติตั้งประธานสภากทม.

"เพื่อไทย" แท็กทีม "ก้าวไกล" แถลง พร้อมร่วมมือกัน ทำงานในสภา กทม.

"เพื่อไทย" แท็กทีม "ก้าวไกล" เตรียมร่วมกันทำงานในสภาพกทม.เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดพี่น้องกทม. 2 พรรค จะมีมติร่วมกันลงมติตั้งประธานสภากทม.

วันที่ 27 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคก้าวไกล จัดแถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างพรรคทั้งสองในการทำงานร่วมกันภายในสภา กทม.

ทางพรรคเพื่อไทย นำโดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. นายวราวุธ ยันต์เจริญ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. และ ทีม ส.ก. พรรคเพื่อไทย

พรรคก้าวไกล นำโดย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักษขณาอดิศร และ ส.ก.พรรคก้าวไกล

พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ขอถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาว กทม.ทุกคน และได้มอบความไว้วางใจให้ สมาชิกสภา กทม.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และหลังจากที่ได้มีการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลแล้ว จึงได้ตกลงในการทำงานร่วมกัน ในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จะร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ของสภากรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ

2. หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้ง ในการร่วมกันทำงานตามข้อหนึ่ง สมาชิกสภา กทม.ทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบในการลงมติ เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ โดยการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง สมาชิกสภา กทม.ทุกคน ในการทำงาน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการบริหารราชการ กทม. ของฝ่ายบริหารที่มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหาร

3. สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองประโยชน์ของชาว กทม.อย่างแท้จริง

4. สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม.ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชน สามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯ ได้

ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพฯ จากทั้งสองพรรค มุ่งหวังที่จะทุ่มเทการทำงานให้กับประชาชนชาว กทม. อย่างเต็มที่ และเพื่อยกระดับการทำงานของสภากรุงเทพฯ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาว กทม. ทุกคน ต่อไป

คุณกำลังดู: "เพื่อไทย" แท็กทีม "ก้าวไกล" แถลง พร้อมร่วมมือกัน ทำงานในสภา กทม.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2403742

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด