เพลงวันเด็ก(หนูอยากเป็นอะไร)

เพลงหนูอยากเป็นอะไร#เพลงเด็ก#วันเด็ก
( หนูอยากเป็นอะไร - เบิร์ด ธงไชย GMM Grammy )
จัดทำขึ้นในวาระวันเด็กแห่งชาติปี 2565
© 2022โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง". จัดโดย
กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม (นิด้า)
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย CC BY 3.0 TH

เนื้อเพลง
ไกลสุดไกล สุดปลายรุ้ง
ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล
เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่ ฝันถึงสิ่งใด
บ้างหนา หนูหนูเอย หนูน้อย
…ขอถามหนูหน่อย ได้ไหม
…หนูใฝ่หนูฝัน อยากเป็นอะไร
เมื่อหนูโตใหญ่ สิ่งไหนที่อยากเป็น
(ด.ช1)หนูอยากจะเป็นหมอ
รักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย
ขอให้หนูได้เป็นหมอ ขอให้สมดังใจ
(ด.ญ1)หนูจะเป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ
ขอให้เป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ
(ด.ช2)หนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถัง
ที่คันใหญ่ใหญ่
ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัย
(ด.ญ2)หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้
ขอให้เป็นพยาบาล พูดหวานจับใจ
(ด.ช3)หนูจะเป็นตำรวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้าย
ขอให้เป็นตำรวจ เป็นผู้หมวดปืนไว
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิ่งใด
ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน แต่มีอีกอย่าง
ที่สำคัญเหนือสิ่งใดนั้น คือเป็นคนดี
ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่
ทำสิ่งใดจะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจเสมอ
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดี กันดี ไหมเออ ทำดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปอยากเป็นคนดี
หนูอยากมีแต่คนรักใคร่
ทำสิ่งใด คิดอะไร หนูคงได้ดังใจเสมอ
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดี คงดีนะเออ ทำดีเสมอ ตลอดไป
ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี
หนูจะมีแต่คนรักใคร่
ทำสิ่งใด คิดอะไร หนูจะได้ดังใจเสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดีกันดีไหมเออ ทำดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี
หนูจะมีแต่คนรักใคร่
จะทำสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจเสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดีกันดีไหมเออ ทำดีเสมอไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี
หนูจะมีแต่คนรักใคร่
ทำสิ่งใด คิดอะไร หนูจะได้ดังใจเสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดีคงดีนะเออ ทำดีเสมอตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: