เพลงธงชาติ Wattana Little Angels .mp4

เพลงธงชาติ คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little Angels โครงการปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน
เมื่อกลุ่มผู้นำความคิดรวมตัวกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ แห่งความสามัคคีครั้งสำคัญด้วยการปลุกจิตสำนึกให้คนไทย"ให้รัก หวงแหน และเข้าใจถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย ที่ต้องทำรวมกันขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน"ประเทศไทยประกอบด้วยฐานหลักสามสิ่ง ได้แก่

ชาติ ที่ดำรงไว้ ซึ่งเอกราช และแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทย

ศาสนา บรรทัดฐานแห่งจริยธรรม การปลูกฝั่งจิตสำนึกอันถูกต้องดีงาม

ตามจารีตประเพณี ด้วยหลักแห่งสติปัญญา และแหล่งขัดเกลาจิตใจของผู้คนในประเทศ

พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมืองแห่งสยามชาติอันก่อเกิดแผ่นดินแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ และ
ความร่มเย็นเป็นสุข และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ทั้ง 3 ฐานหลักนี้ได้จารึกเรื่องราวอยู่บนธงชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย
ที่ได้รวมทั้ง 3 สถาบันก่อรวมเป็นธงไตรรงค์ที่โบกสบัดโลดแล่นให้คนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมา

"แต่ ณ วันนี้ด้วยคนไทยแตกความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ความแตกแยกภายในชาติจึงเกิดขึ้นและน่าเป็นห่วงถึงอนาคตของชาติไทย ผู้จัดทำโครงการจึงได้สร้างโครงการ
"รู้คุณแผ่นดิน" เพื่อให้คนไทยได้กลับมามี สติ และตื่นขึ้นมาอย่างมีเหตุผล พร้อมหันหน้ามาช่วยกันสร้างความสามัคคีภายในชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินต่อไป ควบคู่กับฐานหลักทั้งสาม
นั้นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหาษัตริย์ ต่อไป"

18 ความคิดเห็น:

อรุชา สิบสกุล
อรุชา สิบสกุล:
อยากให้ ยื่งลักษณ์ สุเทพ ทักษิณ สนธิ(ลิ้ม) พวกแกนนำ นปช แกนนำ กปปส ได้ฟัง
แล้วคิดถึง3สิ่งของธงชาติ
jagotamkt
jagotamkt:
น้ำตาไหลออกมาเองไม่รู้ตัว เพราะที่สุดเลยครับ
Songporn Bangwaek
Songporn Bangwaek:
อยากรู้ว่าพวกที่ Dislike คือ ???
Peeramol Kop Issada
Peeramol Kop Issada:
หนูชอบเพลงนี้ค่า
ภัทริยา นวลตาล
ภัทริยา นวลตาล:
ร้องไห้เลยอะ
Teeratchod Lueangkitcharoen
Teeratchod Lueangkitcharoen:
เพราะมาก อยากให้คนไทยทุกคนได้ฟัง
Mo Momo
Mo Momo:
คนที่กด dislike คืออะไร หรือครับ
Sonthaya Sukma
Sonthaya Sukma:
ดิสไลค์ทำไมคนไทยหรือเปล่า
Nichakorn Rungrueang
Nichakorn Rungrueang:
ฟังแล้วจะร้องไห้ มองธงชาติไทยสวยกว่าเดิมเยอะเลย
lee Lotus
lee Lotus:
ขอบคุณคุณหลง ลุยลาย ผู้ประพันธู์บทเพลงกินใจ
เด็กๆ อยากเห็นคนไทยรักกัน เหมือนที่แล้วมา
 อย่ามัวทะเลาะกันอยู่เลยค่ะ มาร่วมกันพัฒนาชาติกันเถิด
toony thaworn
toony thaworn:
ขอวิงวอนสีต่างๆ ที่แต่งแต้มใส่กันจนเลอะเทอะ หันมามองแผ่นดิน หันมามองอดีตที่มีแต่ รอยยิ้ม ให้หวนคืนมา ร่วมสร้างแผ่นดิน ปกป้องชาติ ร่วมกันพัฒนา เพื่อลูกหลานในอนาคตกันเถิด
Joun Nee
Joun Nee:
ซึ้ง 😁😁
Rose Jana
Rose Jana:
เพราะมาก  มีความหมาย  ฟังแล้วจับใจมาก
Sutchai Jongpipitaporn
Sutchai Jongpipitaporn:
ซึ้งมากครับ จนน้ำตาไหลออกมาข้างใน ขอบคุณผู้แต่งและทีมงานที่สร้างบทเพลงที่แสนกินใจให้พวกเราฟังกัน ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิด จนคนไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะฆ่ากันเอง
Gowit Sareewat
Gowit Sareewat:
คนdislikeนี้คนไทยเปล่าหว้า
pasit Panaiyakorn
pasit Panaiyakorn:
นรี
Ronn Rit
Ronn Rit:
นักร้องนำผู้หญิง คือ กิ่ง เดอะสตาร์ หรือเปล่าครับ ?
NOP Inator
NOP Inator:
เป็นเพลงเกี่ยวกับประเทศไทย
ที่ผมฟังแล้ว น้ำตาจะไหลเอา
ต่อไปนี้ผมจะตั้งใจฟัง "เพลงชาติไทย และให้เกียรติต่อธงชาติไทย"
จะเอาสองสิ่งนี้ มา ตั้ง บน ใจ ก่อนจะฟังทุกครั้งครับ
ผมรักประเทศไทย ผมรักในหลวง
ฟังเพลงนี้แล้ว ทำไมรู้สึกว่า ธงชาติไทย
สวยกว่าเดิม ทั้งๆ ที่มีแค่ 3 สี
ถ้าเราเข้าใจในความหมายธงชาติไทยกันมากกว่านี้
สันติสุข คงกลับมาซักวัน....
และคนไทยที่หน้ามืดตามัวกับกองเงินสกปรก
คงจะรักแผ่นดิน รักสถาบันกษัรติย์
ให้เกียรติเพลงชาติไทยมากกว่าเดิม