เพลงธงชาติ โดย หลง ลงลาย

เพลงธงชาติ โดย หลง ลงลาย

...ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า
เอาสีมาทาให้เป็นสามสี
แต่กว่าจะเป็นไตรรงค์ผืนนี้
เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมาย

ทั้งความทุกข์ ทั้งชีวิตของบรรพชน
หล่อรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้
แต่วันนี้ได้เห็นผืนธงไทย
น้ำตาแทบไหลให้สงสารแผ่นดิน ...