เพลงรักชาติ - บ้านเกิดเมืองนอน

ประพันธ์ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ประพันธ์คำร้อง ครูแก้ว อัจฉริยะกุล
ขับร้อง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์