เพลง "รามาธิบดี" และ เพลง "รามาปณิธาน" 51ปี งานเพลงหมอวราห์

เพลง "รามาธิบดี" และ เพลง "รามาปณิธาน" บรรเลงเพลงโดย วงดริยางค์ไทยฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย และนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน คอนเสิร์ต "51ปี งานเพลงหมอวราห์"