ผบ.ทอ. ประดับเครื่องหมายให้ 33 ศิษย์การบิน สู่เส้นทางนักบินเต็มตัว

ผบ.ทอ. ประดับเครื่องหมายให้ 33 ศิษย์การบิน สู่เส้นทางนักบินเต็มตัว

"ผบ.ทอ." ประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 149 จำนวน 33 นาย

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66 ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผบ.ทอ. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 149 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 33 คน โดยมี พล.อ.ต.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาวน์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 30-34 คน

สำหรับศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 149 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวน 34 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน 32 คน และศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 2 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 16 ก นามเรียกขานว่า "CHICKEN" เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ และมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม จำนวน 34 คน

ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 นามเรียกขานว่า "MUSTANG" ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า "CHARIOT" ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน

ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย และผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตร จำนวน 33 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน 31 คน และศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติ และระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ และศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศโท บวรนันท์ ตั้งตรงไพโรจน์ สำหรับศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศโท จักรภัทร เอกวัลลภ

คุณกำลังดู: ผบ.ทอ. ประดับเครื่องหมายให้ 33 ศิษย์การบิน สู่เส้นทางนักบินเต็มตัว

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2611355

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด