"ผบ.ทอ." ควงแม่บ้าน พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566

"ผบ.ทอ." ควงแม่บ้าน พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566

"ผบ.ทอ." ควงแม่บ้าน พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ย้ำจะดูแลสวัสดิการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ ขอทุกคนเสียสละ อดทน ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อนำพากองทัพอากาศและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66 พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก หญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป และพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพอากาศ และครอบครัวร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวกับกำลังพลของกองทัพอากาศ ว่า ขอฝากความระลึกถึง ความห่วงใย และความปรารถนาดี ไปยังพี่น้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัวทหารอากาศทุกคน ขอให้ทุกคนทราบว่า ผมในนามผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใย และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือดูแลในด้านสวัสดิการ พร้อมทั้งพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังพลของกองทัพอากาศทุกท่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ รวมถึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

"ผมขอให้ทุกท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า ความสำเร็จของกองทัพอากาศที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากความพากเพียรพยายาม ความเสียสละ อดทน ความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอยืนยันว่าจะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพวกเราด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เพื่อนำพากองทัพอากาศและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป"

พร้อมทั้งกล่าวให้พรว่า "ในโอกาสเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้ จงเป็นพลวปัจจัย ให้พี่น้องชาวกองทัพอากาศ รวมถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ประสงค์สิ่งใด ขอให้สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน"

คุณกำลังดู: "ผบ.ทอ." ควงแม่บ้าน พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2594330

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด