ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง ย้ำนโยบาย 3 ด้าน 17 หมุดหมาย

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง ย้ำนโยบาย 3 ด้าน 17 หมุดหมาย

"ผบ.ทร." สวมหมวก รองผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง งบฯ ปี 2566 พร้อมย้ำนโยบาย 3 ด้าน 17 หมุดหมาย ยกชั้นอินเตอร์พิทักษ์ทะเลไทย


เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ และเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ ศรชล. (ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงาน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2565 และกรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล.ในปีงบประมาณ 2566 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ศรชล. (พ.ศ.2566-2570) ที่มีนโยบายหลัก 3 ด้าน 17 หมุดหมายการพัฒนาที่มีความครอบคลุม 1. ด้านธุรการ การกำลังพล และการส่งกำลังบำรุง 2. ด้านแผนและนโยบาย และ 3. ด้านการปฏิบัติ การฝึก และการบังคับใช้กฎหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ศรชล. ที่มุ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

สำหรับ ศรชล. มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในหลายมิติ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งอัตรากำลังพล ศรชล. ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง พัฒนาการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือ กับ ศรชล. หน่วยงานในเครือข่าย ศรชล. ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) สร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ยกระดับบทบาทนำร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาคและประเทศรอบบ้าน ฯลฯ โดยบรรจุในแผนปฏิบัติงานและการฝึกของ ศรชล. ตามนโยบาย ผบ.ทร. ที่เกี่ยวข้องกับ ศรชล.

โอกาสนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. ณ ชั้น 19 อาคารโทรคมนาคม บางรัก พร้อมแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ ศรชล. พัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ขับเคลื่อนสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ถือได้ว่าเป็นผู้นำ ศรชล.ในยุคเริ่มแรก เคยดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ระหว่างปี 2559-2561 ผลักดันการแก้ไขปัญหากรณีสหภาพยุโรปตัดสินใจให้สถานะใบเหลืองกับประเทศไทย เนื่องจากดำเนินการไม่เพียงพอในการป้องกัน ขจัด และยับยั้ง การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม(IUU Fishing) กระทั่งสหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของประเทศไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาฯ เมื่อต้นปี 2562

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก เชิงชาย ได้ผลักดัน พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 จนกระทั่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ส่งผลให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ศรชล. เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบขนสินค้า และยาเสพติดเข้าประเทศทางทะเล สร้างผลงานและชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์

คุณกำลังดู: ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง ย้ำนโยบาย 3 ด้าน 17 หมุดหมาย

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2561898

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด