พบโควิคเดลต้า พลัส 1 รายในไทย

25 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึง สายพันธ์ุเดลต้า พลัส ดังนี้

"จากความกังวลเกี่ยวกับสายพันธ์ุใหม่ AY.4.2 เป็นสายพันธุ์ย่อยต่อเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้า ที่เป็นข่าวขึ้นมาในช่วง 28 วันที่ผ่านมา เนื่องจำนวนการติดเชื้อในประเทศอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้น ในจำนวนนี้ พบผู้ป่วยจากสายพันธุ์นี้ 6 % ของจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวม สำหรับสายพันธุ์นี้ ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ มองว่า เป็นการให้ความสำคัญของประเทศอังกฤษที่จะจับตามอง โดยใช้คำว่า variant under investigation ก็คือ มีการติดตามข้อมูล สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม ในขณะที่องค์การอนามัยโลกเองยังไม่ได้ยกระดับ

สำหรับ ประเทศไทยเอง ก็มีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ขณะนี้ตรวจสอบพบรายงานเพียง 1 ราย ซึ่งก็ไม่มีรายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หากมีรายละเอียดจะนำมานำเสนอต่อไป"

https://healthserv.net/พบโควิคเดลต้าพลัส-1รายในไทย-11951

==========
Healthserv
Website https://healthserv.net
Facebook : https://www.facebook.com/healthserv.net
Line : @healthserv

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: