พบ 5 ใน 6 ประเทศที่ใช้วัคซีนจีนเป็นหลัก กลับมาระบาดระลอกใหม่

สถานีโทรทัศน์ CNBC รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โควิดใน 6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว โดยเปรียบเทียบอัตราการฉีดวัคซีนกับอัตราการติดเชื้อ พบว่า 5 ประเทศจาก 6 ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อระลอกใหม่จำนวนมาก ล้วนเป็นประเทศที่ใช้วัคซีนที่ผลิตจากจีนเป็นวัคซีนหลักในการฉีดให้กับประชาชน
.
ติดตามรายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-08.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
.
#วัคซีนจีน #โควิด19 #Economic #MorningWealth #THESTANDARDWEALTH #เฟิร์นศิรัถยา #วิทย์สิทธิเวคิน

------------------------------------

ช่องทางรับชม THE STANDARD WEALTH

YouTube: youtube.com/c/thestandardwealth
Facebook: facebook.com/thestandardwealth
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Website: thestandard.co/wealth

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: