แผนปฏิบัติการ ยับยั้งพี่น้องแรงงานเดินทางข้ามจังหวัด

แผนแบบเป็นรูปธรรมป้องกันการกระจายของโรคจากพี่น้องแรงงานที่เดินทางออกจากกรุงเทพ ตามนโยบายปิดแคมป์แรงงาน 1 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: