ผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านประเมิน รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สคช.

ผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านประเมิน รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สคช.

“ชัยชนะ” ผู้พิการทางการได้ยินคนแรก ที่ผ่านการประเมินอาชีพ นักแต่งภาพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สคช. ชี้ ความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เป็นอุปสรรคการเข้าถึงอาชีพ การสร้างงานและรายได้

วันที่ 2 ส.ค. 65 นายชัยชนะ ลาภส่งผล นักแต่งภาพประจำร้าน F4 Foto Studio & Frame จ.สระบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้พิการทางการได้ยินรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน หรือ RESK ในสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย อาชีพปรับแต่งภาพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

นายชัยชนะ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ผ่านตัวอักษรว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในประสบการณ์การทำงานของเขา เพราะถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียง ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นเสียงได้ แต่สามารถอ่านหนังสือ และจดจำขั้นตอนการตกแต่งภาพ การเลือกโทนสี การตัดต่อภาพ ด้วยการใช้โปรแกรมเฉพาะได้อย่างแม่นยำไม่แพ้คนปกติ ซึ่งเจ้าของร้าน F4 Foto Studio & Frame เป็นผู้หยิบยื่นโอกาสให้ด้วยการถ่ายทอดความรู้และทักษะการทำงาน ใช้เวลาฝึกฝนกว่า 5 ปี จนได้เป็นช่างแต่งภาพประจำร้าน ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ กว่า 20 ปีที่ทำอาชีพนี้ ความบกพร่องทางร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพียงแค่หมั่นฝึกฝนและเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้สังคมรับรู้ว่าเขาเป็นผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานไม่แพ้ผู้ที่มีร่างกายปกติแม้แต่น้อย

นายวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ กล่าวว่า การประเมินในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของสมาคมธุรกิจถ่ายภาพที่ทำการประเมินให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้มีสิทธิ์ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในการประเมินครั้งนี้ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการสื่อสารผ่านสัมภาษณ์ถาม-ตอบ ด้วยตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ แทนการสัมภาษณ์โดยการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคหรือปิดกั้นความสามารถของผู้เข้ารับการประเมินได้เลย ทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายให้กับผู้ที่ขาดโอกาสและผู้พิการรายอื่นๆ ที่มีความรู้ ความสามารถได้เข้าสู่การรับรองเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะฯ ของสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำว่าทุกคน ทุกอาชีพ มีสิทธิ์วัดระดับความรู้ ความสามารถของตัวเองด้วยมาตรฐานอาชีพ และมีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้า และโอกาสในการประกอบอาชีพของตัวเองในทุกด้าน ซึ่ง สคช. ได้พัฒนาระบบการประเมินความรู้ความสามารถแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK ที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถนำหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ทั้งคลิปวิดีโอ เอกสาร ภาพถ่าย หลักฐานต่างๆ ใช้ประกอบการพิจารณาวัดระดับความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการสอบสัมภาษณ์ ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบประเมินได้ เป็นอีกช่องทางที่ช่วยลดขั้นตอน แต่เป็นการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การที่ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงอาชีพเป็นที่มาของการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นศักดิ์ศรีให้เขาใช้ชีวิตได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป

สำหรับผู้ที่อยู่ในอาชีพที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และผู้ประกอบการธุรกิจการถ่ายภาพ ที่ต้องการเข้าโครงการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อรับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ ธุรกิจถ่ายภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2, 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถยื่นหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน อาทิ หนังสือรับรองการทำงาน ทะเบียนการค้า คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน ผลงานจากการปฏิบัติงาน และใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม ปรับแต่งภาพ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ต่อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการก้าวข้ามขีดจำกัด ไปพบศักยภาพใหม่ พร้อมสร้างโอกาสให้คนทำมาหากิน ได้มีคุณวุฒิทางอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 06-3373-3926 หรือเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).

คุณกำลังดู: ผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านประเมิน รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สคช.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2462379

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด