ผู้พิการ ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ฟ้องศาลปกครอง สั่งระงับขายสลากดิจิทัล

ผู้พิการ ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ฟ้องศาลปกครอง สั่งระงับขายสลากดิจิทัล

ผู้ค้าสลากรายย่อย ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราว ให้ระงับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ และมาตรการขยายการค้าของรัฐ กว่า 2,000จุด หวั่นมีการเลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อนายทุน

เวลา 08.30 น. วันที่ 3 ส.ค. 65 ที่ศาลปกครอง ตัวแทนชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลาก, เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ และตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ปี 2565 ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 20 คน นำโดยนายประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ ประธานชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย, นางพัชรี พิชัยอริยุทธ์ เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ, นายสุภัสนิมิต เลิศพัฒนนันท์ ผู้ประสานเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลาก และนายสว่าง หมายหมั่น ทนายความ เดินทางมายื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อศาลปกครองกลาง

โดยฟ้องว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และออกมาตรการขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ เป็นคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดย ขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนฉุกเฉิน มีคำสั่งระงับการดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำลังจะขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ ให้สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง คือ ปตท. และบางจาก รวมทั้งให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลระงับการดำเนินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์เป็นการชั่วคราวจนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมาตรการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม

นางพัชรี พิชัยอริยุทธ์ เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ จาก จ.ลำปาง กล่าวว่า ที่ กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยรวมตัวกันมายื่นฟ้องศาลในวันนี้ เนื่องจากเห็นว่ามาตรการการแก้ไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุด ซ้ำยังเป็นการเลือกปฏิบัติทำให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมาตรการขายสลากผ่านระบบออนไลน์ นั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำสลากมาขายระบบออนไลน์ก่อนที่จะเปิดให้ขายให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั่วไป วันนี้การจำหน่ายสลากเกินราคายังมีอยู่ เฉพาะที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนั้น ราคาขายส่ง สลากที่ยังไม่ได้จัดเรียงชุด อยู่ที่ใบละ 93 บาท วันนี้เราได้นำมาเป็นหลักฐานยื่นประกอบการพิจารณาของศาลด้วย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ค้าได้เคยไปร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวต่อรัฐบาล แต่ยังไร้มาตรการแก้ปัญหา จึงต้องร้องให้ศาลปกครองพิจารณาคุ้มครองชั่วคราว พร้อมให้มีตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภทโควตาองค์กรที่เป็นนิติบุคคลว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน และเป็นต้นตอทำให้สลากแพงเกินราคาหรือไม่ รวมทั้งมาตราการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการพิจารณา ตรวจสอบ ตัดสิทธิ์ผู้ค้า ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.

คุณกำลังดู: ผู้พิการ ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ฟ้องศาลปกครอง สั่งระงับขายสลากดิจิทัล

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2463214

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด