พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 57 : อนุชา บูรพชัยศรี

พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 57 วันที่ 14 ส.ค.56 อนุชา บูรพชัยศรี