ผู้บริโภคล่าหมื่นชื่อค้านดีล ‘ทรู-ดีแทค’

ผู้บริโภคล่าหมื่นชื่อค้านดีล ‘ทรู-ดีแทค’

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และผู้แทนผู้บริโภค ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อ ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เพื่อคัดค้านการควบรวม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ ทรูและ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค พร้อมรวบรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย กับ การควบรวมทรู-ดีแทค จำนวน 1 หมื่นราย ผ่านเว็บไซต์ change.org ยื่นต่อคณะกรรมการ กสทช.

รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนฤมล เมฆบริสุทธิ์ ระบุ การยื่นหนังสือคัดค้านวันนี้เนื่องจาก ทั้งสองบริษัท ไม่ได้ขออนุญาต ต่อ กสทช. ซึ่งเป็นกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 21 อันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ถูกปิดกั้นทางเลือกการใช้บริการและลดโอกาสของผู้ประกอบการรายใหม่ จึงได้ส่งหนังสือขอให้ กสทช.ดำเนินการตรวจสอบการควบรวมดังกล่าว

ต่อมากสทช. ได้เรียกทั้ง 2 บริษัทชี้แจงและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ฯ จำนวน 4 คณะ เพื่อศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

รวมทั้งคณะกรรมการฯ ยังมีมติสั่งการ ให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือขอหารือ กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นข้อกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่องอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในกรณีการรวมธุรกิจระหว่าง ทรู-ดีแทค โดยสำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โอกาสนี้จึงขอยื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านการควบรวมธุรกิจและขอให้คณะกรรมการฯ เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์และความเห็นของอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ตลอดจนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้

นอกจากนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้เรียกร้องขอให้ กสทช. ไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครอง ที่ให้ กสทช.ต้องทำหน้าที่พิจารณาการควบรวมกิจการ ทรู-ดีแทค อย่างรอบคอบ ไม่ใช่แค่มีหน้าที่รับเรื่องเท่านั้น

คุณกำลังดู: ผู้บริโภคล่าหมื่นชื่อค้านดีล ‘ทรู-ดีแทค’

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1018805

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด