เป๊ปซี่ซ่า…สุดทุกดนตรี

เป๊ปซี่ซ่า…สุดทุกดนตรี และทุกประสบการณ์ดนตรีต่อจากนี้จะซ่ากว่าที่เคย! #รอไร #เป๊ปซี่ซ่าสุดทุกดนตรี #เป๊ปซี่ซ่ามาร้องเพลงกัน #fortheloveofit