เปิดจองวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้คนไทยและต่างชาติ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบใหม่ สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเข็ม 1 และ เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ผ่าน 4 ค่ายมือถือ ตั้งแต่วันนี้ ส่วนผู้ที่รับแอสตราเซเนกาครบ 2 เข็มในเดือนพฤษภาคม ให้ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่หน่วยบริการที่ได้รับเข็มก่อนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: