เปิดร้านขาย 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ประมง มีออนไลน์ทั่วประเทศ การันตีสด-ถูก-สะอาด

เปิดร้านขาย 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ประมง มีออนไลน์ทั่วประเทศ การันตีสด-ถูก-สะอาด

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน เปิดร้าน Fisherman Shop @Bangkhen พร้อมช่องทาง ออนไลน์ 76 สาขาทั่วประเทศสนับสนุนการกระจายสินค้าประเภทสัตว์น้ำของชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม มีสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” การันตีคุณภาพ

ที่กรมประมง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen และช่องทางออนไลน์พร้อมกัน 76 สาขาทั่วประเทศ มีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาวประมงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรให้ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง การันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากขาดช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดหาพื้นที่ให้สามารถจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้งเพิ่มทักษะด้านการจำหน่าย การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยใช้เครื่องหมายรับรองสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าสัตว์น้ำเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงขานรับนโยบายดังกล่าว ในระยะเร่งด่วน โดยจัดทำโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค หรือ Fisherman market ช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจึงต่อยอดดำเนินการระยะยาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยตั้งร้าน Fisherman shop ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ช่วยกระจายผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงและเกษตรกร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.64-20 พ.ค.65 จำหน่ายสินค้ารวมกันทั้งประเทศเป็นเงินทั้งสิ้น 10,904,313 บาท

สำหรับ “Fisherman shop @ Bang Khen” ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน มากมายกว่า 200 รายการ อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพงดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า หมึกแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวรรค์พร้อมปรุงและอื่นๆ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30-17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00-17.00 น. ทั้งนี้ ระหว่างกิจกรรมกรมประมงยังเปิดตัวสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” แสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายว่าทั้งหมดผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ประกอบด้วย สดสะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุณกำลังดู: เปิดร้านขาย 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ประมง มีออนไลน์ทั่วประเทศ การันตีสด-ถูก-สะอาด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2402202

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด