ภาค 9 Flv.flv

ศาลจังหวัดยะลา จัดทำวีดิทัศน์นี้ ประมวลภาพท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
นายอรุณ เรืองเพชร และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
นายประคอง เตกฉัตร ที่มาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดยะลา ณ วันที่ 14 กันยายน 2554

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: