ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: