นิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 19 "20 ปี...เราไม่ลืม" ณ สยามพารากอน (Official)

น้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามถ่ายทอดเป็นเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต กับนิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 19 "20 ปี...เราไม่ลืม" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทั้งงานด้านการพัฒนาประเทศ สังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

นอกจากนั้นภายในงาน ยังจัดให้มีโซนงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ D.I.Y พร้อมยังได้สัมผัสและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ หลากหลายชนิด

ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: