นกแก้วโม่ง รู้ก่อนเลี้ยง Alexandrine parakeet

#นกเเก้ว​ #นกปากขอ​ #สัตว์ป่าคุ้มครอง​ #hahawow
......................................................................................................
Thank Credit/Don't forget to like, subscribe, channel
......................................................................................................
Anand Babu
https://www.youtube.com/channel/UCURWMK5y3STU1BS4XRnihMg

......................................................................................................
KIWI THE ALEX
https://www.youtube.com/watch?v=6jCt4ylhJBE
......................................................................................................
Pablo Parrot
https://www.youtube.com/watch?v=dlbm0EhNZvM
......................................................................................................
Alexandrine Parrot Natural Voice
https://www.youtube.com/watch?v=Noo53r11NpM
......................................................................................................
Mizzy's Parrots
https://www.youtube.com/watch?v=PwylW_sUfQY
......................................................................................................
Talking Parrot
https://www.youtube.com/watch?v=Q_69LopIHAw
......................................................................................................
Paradise Birds Information Official
https://www.youtube.com/watch?v=3o9kZNp4JB0
......................................................................................................
My Talking Parrots
https://www.youtube.com/watch?v=nKgaRnuaeug
......................................................................................................
My Talking Parrots
https://www.youtube.com/watch?v=JOR3kCfw6oQ
......................................................................................................
Nocturnal Eye
https://www.youtube.com/watch?v=sfTy7vwPloU
......................................................................................................
Parrot Paradise
https://www.youtube.com/watch?v=AAsXslubu3U
......................................................................................................
Litmus Media
https://www.youtube.com/watch?v=t8yhYyoEoSo
......................................................................................................
KIWI THE ALEX
https://www.youtube.com/watch?v=m2cuUNzwpDI
......................................................................................................
Tommy & Paco are chilling and talking
https://www.youtube.com/watch?v=4H5EHd_yGaY
......................................................................................................
Natural Parrot Sounds 8
https://www.youtube.com/watch?v=t8yhYyoEoSo
......................................................................................................