นกแก้วโม่งแบบละเอียด รู้ครบทุกเรื่องของนกแก้วโม่ง

บอกเล่าเรื่องนกแก้วโม่งอย่างละเอียด ตั้งแต่ถิ่นกำเนิดว่ามาจากไหน วงจรชีวิตแต่ละช่วงวัย การเพาะพันธุ์ ขนาดกรง อาหารการกิน สิ่งต้องห้ามไม่ให้กิน การแยกเพศผู้ เมีย ดูคลิปนี้รู้ครบแน่นอนครับ