ในหลวง โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ "เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ" มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง : Matichon TV

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งและให้ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง

#MatichonTV #เจ้าคุณพระ

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225894671870773920/posts

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: