ในช่วงสงกรานต์ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่?

ในช่วงสงกรานต์ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่?
"สามารถเดินทางได้ เเต่จะต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เเนะนำให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถสาธารณะก็ต้องเว้นะระยะห่าง เเละปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้น"
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา

#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: