เงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐบาลขีดเส้นสรุปไม่เกิน 10 วัน ก่อนชงเข้า ครม.

แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันขอสรุปรายละเอียดโครงการเสนอให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบภายในเวลาไม่เกิน 10 วันนี้ แย้มอาจมีการปรับรัศมีการใช้จ่ายเกิน 4 กิโลเมตร

เงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐบาลขีดเส้นสรุปไม่เกิน 10 วัน ก่อนชงเข้า ครม.

แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ขีดเส้นสรุปภายใน 10 วันก่อนชงเข้า ครม. แย้มอาจมีการปรับรัศมีการใช้จ่ายเกิน 4 กิโลเมตร

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการปรับการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัศมี 4 กิโลเมตรเป็นในพื้นที่อำเภอ ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปในขั้นตอนนี้ วันนี้จะมีการประชุมในหลายคณะ หลังจากประชุม ครม. ได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรและ SME ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการงานคือการสร้างคณะทำงาน เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งต้องไปคุยในเรื่องของรายละเอียดเรารับในเรื่องของข้อเสนอของภาคประชาชน รวมถึงหลายภาคส่วน ขยายกรอบในเรื่องของการขยายกรอบพื้นที่ เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรารับฟังมีข้อเสนอในการปรับพื้นที่ จากรัศมี 4 กิโลเมตร แต่เป็นในระยะที่เหมาะสม แต่สุดท้ายจะเป็นเช่นไรขอให้รอฟัง

เมื่อถามว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่ เพราะจะสามารถใช้ได้กว้างมากขึ้น เป็นระดับอำเภอ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์และทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น แต่เรายังคงคนยึดกรอบแนวความคิด ในเรื่องที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ดังนั้นจึงต้องหาจุดที่เหมาะสม

ส่วนไทม์ไลน์การตั้งคณะกรรมการบอร์ด เพื่อจะพิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ขีดเส้นไว้ จากเดิมที่รับปากไว้ 14 วัน นายจุลพันธ์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีขอเวลาไว้ 14 วันตอนนี้เหลือ 10 วันแล้ว และยืนยันว่า เราจะส่งกรอบรายละเอียดวงเงินและแหล่งที่มาทั้งหมด ให้คณะรัฐมนตรีในอีก 10 วันข้างหน้า

คุณกำลังดู: เงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐบาลขีดเส้นสรุปไม่เกิน 10 วัน ก่อนชงเข้า ครม.

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/912999/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด