นับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ล่าสุดนับคะแนนแล้วเสร็จหลายหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่หน่วยเลือกตั้ง 24, 25, 26 ใน ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช พบว่าผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 4 มีคะแนนนำห่างคู่แข่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: