นับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลนครนนทบุรี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี​ ขณะนี้บางหน่วยยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน​ เบื้องต้นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบางหน่วย นายสมนึก ธนเดชากุล จากกลุ่มพลังหนุ่ม อดีตนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มีคะแนนนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: