"แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" นัด 10 ส.ค.จัดชุมนุม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

"แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" นัด 10 ส.ค.จัดชุมนุม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ตัวแทนสภานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดแถลงข่าว ยืนยันนัดชุมนุม 10 ส.ค.นี้แน่นอน ครบรอบชุมนุม ที่ลานพญานาค ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

แถลงการณ์การชุมนุม 10 สิงหา ประชาธิปไตยต้องไปต่อ

สวัสดีสื่อมวลชน และประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยทุกคน พวกเราตัวแทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ในวันนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกาศข้อความ ไปยังประชาชนทุกคน และโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เวลา 17 นาฬิกา พวกเราขอนัดหมายทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ก้าวต่อไป ของประชาธิปไตย ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จุดประสงค์ของเราคือการระลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดํารงอยู่เคียงคู่กับจิตวิญญาณ แห่งประชาธิปไตยตลอดมา และย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนว่าธรรมศาสตร์จะยืนหยัดเป็นหลักชัย เคียงข้างไปกับประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดํารงไว้ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ โดยจะไม่มีการโอนอ่อน และยอมจํานนแก่ความอยุติธรรม และอุปสรรคใดๆ ที่มาขวางกั้น

ในวันนั้น เราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก เชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธี อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วม ในการเปลี่ยนแปลงสังคม

ถึงแม้ว่าการแสดงออกในครั้งนี้ จะถูกขัดขวางในทุกๆ กระบวนการจากทางมหาวิทยาลัยที่มักจะสมาทานตนเอง ว่า เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ แต่เราก็ยืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทําอันขลาดเขลา และหวาดกลัวต่ออํานาจอยุติธรรม ของผู้มีอํานาจในมหาวิทยาลัย โดยยืนยัน ที่จะดําเนินการจัดงานนี้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชนผู้ที่ไม่ยอมศิโรราบ ให้แก่การกดขี่ใดๆ และเราขอยืนยันว่า การจัดกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ทางผู้จัดได้คํานึงถึงเงื่อนไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้พยายามอย่างถึงที่สุด ที่จะให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยชอบด้วยข้อกําหนด กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เราขอให้คํามั่นอย่างซื่อตรงว่าการกระทําทั้งปวงเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สุดท้ายนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้คนมากหน้าหลายตาจะมาเดินมาบนถนนสายเดียวกันเพื่อเป็นสักขีพยาน และบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ เวลา 17 นาฬิกา เป็นต้นไป วันที่ 10 สิงหาคมนี้

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันซึ่ง ฉันจึงมาหา ความหมาย ดั้นด้น ทุรน ทุราย :
ตะกาย ใฝ่คว้า เสรี ฉันจึง นัดพบ เพื่อนใหม่
ร่วมเดิน ร่วมเป็น สักขี ณ ลาน มวลชน แห่งนี้
ด้วยรัก ด้วยมี อุดมการณ์
แล้วพบกัน

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณกำลังดู: "แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" นัด 10 ส.ค.จัดชุมนุม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2465692

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด