แนะนำ 4 ช่องทางต่อภาษีรถออนไลน์ปี 2566 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่งฯ

แนะนำ 4 ช่องทางต่อภาษีรถออนไลน์ปี 2566 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่งฯ

     กรมการขนส่งทางบกเปิดให้เจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์ สามารถชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการยังสำนักงานขนส่ง โดยเจ้าของรถสามารถดำเนินการชำระผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. เว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th
  2. แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android
  3. จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  4. แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet

tax

     โดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปี สามารถชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางดังกล่าวได้ทันที โดยใช้เพียงรายละเอียดในคู่มือจดทะเบียน และหลักฐานการจัดทำ พ.ร.บ. เท่านั้น กรณีต่อภาษีประจำปีผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิช ให้ใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียน และหลักฐานการทำ พ.ร.บ. เพื่อประกอบการดำเนินการ และสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษีสูงสุด 90 วัน

     ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก ต่้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เสียก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้

     สำหรับผู้ชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว (ผ่านทางเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, mPAY และ Truemoney Wallet) จะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน โดยระหว่างนี้เจ้าของรถสามารถพิมพ์หลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานเป็นการชั่วคราวได้

 

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ แนะนำ 4 ช่องทางต่อภาษีรถออนไลน์ปี 2566 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่งฯ

คุณกำลังดู: แนะนำ 4 ช่องทางต่อภาษีรถออนไลน์ปี 2566 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่งฯ

หมวดหมู่: รถยนต์

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/auto/86023/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด