แนะวิธีปราบด้วงหนวดยาว ทำลายอ้อยปลูกใหม่และระยะแตกกอ

แนะวิธีปราบด้วงหนวดยาว ทำลายอ้อยปลูกใหม่และระยะแตกกอ

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในช่วงนี้ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยที่จะเข้าทำลายอ้อยในระยะปลูกใหม่และในระยะอ้อยแตกกอ

การเข้าทำลายในระยะเริ่มปลูก ด้วงหนวดยาวอ้อยจะเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก ถ้าหน่ออ้อยอายุ 1-3 เดือนจะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย

แต่หากอ้อยมีลำแล้ว ด้วงหนวดยาวอ้อยจะทำให้กาบใบและใบอ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย เนื่องจากหนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อยทำให้การส่งน้ำและอาหารจากรากไปสู่ลำต้นและใบน้อยลง เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนลำต้นขึ้นไปกินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ทำให้ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย

วิธีการป้องกันกำจัดในอ้อยปลูกใหม่ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แนะนำ หากพบการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวให้ป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน คือไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนและดักแด้ของด้วงหนวดยาวอ้อยตามรอยไถ หากพบการเข้าทำลายไม่มากให้ป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ โดยโรย เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูกแล้วกลบดิน

ส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีชนิดน้ำพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไปบนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน หรือใช้สารเคมีชนิดเม็ด ฟิโพรนิล 0.3% GR อัตราไร่ละ 6 กก. โรยบนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน

สำหรับอ้อยระยะแตกกอ ให้ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ถ้าพบหน่ออ้อยแห้งตายให้ขุดกออ้อยและจับตัวหนอนและดักแด้ของด้วงหนวดยาวอ้อยออกมาทำลายนอกแปลง และเมื่อปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตราไร่ละ 10 กก. ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

ส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีชนิดน้ำ ด้วยการเปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน การใช้สารเคมีชนิดเม็ดก็เช่นกัน หลังจากเปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% GR อัตราไร่ละ 6 กก. ให้ชิดกออ้อย แล้วกลบดิน

นายศรุต ให้คำแนะนำต่ออีกว่า การระบาดด้วงหนวดยาวอ้อยจะเข้าทำลายได้ทั้งอ้อยที่ปลูกใหม่และอ้อยที่อยู่ในระยะแตกกอ จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจไร่อ้อย หากพบการระบาดไม่มากให้ป้องกันกำจัดด้วยวิธีกลและวิธีผสมผสาน แต่หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีชนิดและอัตราการใช้ตามคำแนะนำ

“ข้อสำคัญการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมและสารเคมี ขณะใช้ดินต้องมีความชื้นหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ และในช่วงที่ฝนเริ่มตก ด้วงหนวดยาวอ้อยจะออกเป็นตัวเต็มวัย ฉะนั้น ให้เฝ้าระวังเมื่อฝนตกหนักครั้งแรกให้สำรวจตัวเต็มวัยในช่วงพลบค่ำ ถ้าไม่พบตัวเต็มวัยให้รอฝนตกซ้ำครั้งที่ 2 ด้วงหนวดยาวอ้อยจะออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยให้ทำกับดักหลุมในแปลงอ้อยเพื่อจับตัวเต็มวัยหรือเดินเก็บตัวเต็มวัยในแปลงอ้อยช่วงค่ำ” ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกล่าว.

คุณกำลังดู: แนะวิธีปราบด้วงหนวดยาว ทำลายอ้อยปลูกใหม่และระยะแตกกอ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2402001

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด