นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน "จริงหรือไม่!" ให้อยู่ในเคหะสถาน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

#แถลงการณ์ #พรก #ฉุกเฉิน #นายกรัฐมนตรี