นายกรัฐมนตรีตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | ข่าวช่อง 8

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าการอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ รวมถึงเข้าไปในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือชาวนา

ช่อง 8 เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน

https://www.facebook.com/newsthaich8
https://twitter.com/newsthaich8

http://instagram.com/newsthaich8
http://www.thaich8.com