นายกฯ เป็นประธาน งานครบรอบ 240 ปี สถาปนาองค์พระหลักเมือง ปี 2565

นายกฯ เป็นประธาน งานครบรอบ 240 ปี สถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2565 ขยายเวลาเปิดให้ประชาชน เข้าสักการะศาลหลักเมืองเป็นกรณีพิเศษ 20-24 เม.ย. เวลา 06.30 – 20.00 น.

นายกฯ เป็นประธาน งานครบรอบ 240 ปี สถาปนาองค์พระหลักเมือง ปี 2565

นายกฯ เป็นประธาน งานครบรอบ 240 ปี สถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2565ขยายเวลาเปิดให้ประชาชน เข้าสักการะศาลหลักเมืองเป็นกรณีพิเศษ 20-24 เม.ย. เวลา 06.30 – 20.00 น.

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 เม.ย. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2565 ครบรอบ 240 ปี โดยได้นิมนต์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุชาติ หนองบัว
เลขานุการรมว.กลาโหม และพล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นปูชนียสถานสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานของพระหลักเมืองและเทพารักษ์ทั้ง 5 ที่ปกปักรักษาพระนครและประเทศชาติให้มีเอกราชเจริญรุ่งเรือง และยังมีหอพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ประชาชนได้มาสักการบูชา ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศนำดอกไม้ ธูปเทียนตลอดจนเครื่องบวงสรวงสังเวยไปสักการบูชา และบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในศาลหลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วประเทศ จึงนับได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง และเนื่องในโอกาส

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ครบรอบ 240 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชน
เข้าสักการะศาลหลักเมืองเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 06.30 – 20.00 น.

คุณกำลังดู: นายกฯ เป็นประธาน งานครบรอบ 240 ปี สถาปนาองค์พระหลักเมือง ปี 2565

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2373147

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด