"นายกฯ" ลงพื้นที่ กาญจนบุรี 4ส.ค. แก้ปัญหาน้ำแล้ง บูม การท่องเที่ยว

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" นำคณะลงพื้นที่ กาญจนบุรี 4 ส.ค.นี้ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ติดตามการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่-sky walk แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

"นายกฯ" ลงพื้นที่ กาญจนบุรี  4ส.ค. แก้ปัญหาน้ำแล้ง บูม การท่องเที่ยว

นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่4สิงหาคม2565เพื่อติตตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งเป็นประจำทุกปีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เขตเงาฝนไม่มีแม่น้ำไหลผ่านรวมทั้งขาดแคลนระบบชลประทานในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ“โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง”15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็น“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง

จากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยอาทิการดำเนินการด้านกฎหมายการลดมลภาวะทางเสียงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับแพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยจัดสร้างจุดชมวิวSky Walkบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่และพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจนบุรีตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่จัดทำเป็นWalking Streetเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาวกาญจนบุรีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

คุณกำลังดู: "นายกฯ" ลงพื้นที่ กาญจนบุรี 4ส.ค. แก้ปัญหาน้ำแล้ง บูม การท่องเที่ยว

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1018756

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด