"นายกฯ" โชว์วิชั่น เวที Nikkei Forum ที่ญี่ปุ่น แนะ 3 ปัจจัย ยกระดับเอเชีย

นายกฯ" ขึ้น ปาฐกถาเวที Nikkei Forum ที่ญี่ปุ่น หวัง สานสัมพันธ์เศรษฐกิจ ขอบคุณที่เชื่อมั่น แนะ เอเชีย ยืดหยุ่นต่อการปรับตัว เน้นยั่งยืน เชื่อ 3 ปัจจัย พาเอเชียก้าวข้ามสถานะปัจจุบัน แจง ไทย กำลังพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน

"นายกฯ" โชว์วิชั่น เวที Nikkei Forum ที่ญี่ปุ่น แนะ 3 ปัจจัย ยกระดับเอเชีย

เมื่อเวลา13.00น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นณห้องFujiโรงแรมImperialพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมInternational Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum)ครั้งที่27โดยผู้ดำเนินรายการคือนายทากาฮาชิโทรุ(Takahashi Toru)

โดยนายกฯระบุว่ายินดีที่ได้พบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งท่านได้มาร่วมรับฟังปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมฯและขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นตนตั้งใจมาร่วมการประชุมด้วย4เหตุผลหลัก

1.ไทยเชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้ของไทยเสมอมานายกรัฐมนตรีคิชิดะได้เยือนไทยและประเทศในอาเซียนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และมิตรภาพกว่า135ปีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญอันดับ2ของไทยและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เหนียวแน่นนับตั้งแต่ได้จัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่นหรือJTEPAและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น(AJCEP)ซึ่งในปี2564การค้าระหว่างกันมีมูลค่าสูงกว่าหกหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานคิดเป็นเกือบร้อยละ30ของมูลค่าFDIทั้งหมดของไทยในปีที่แล้วนอกจากนี้จากที่RCEPมีผลใช้บังคับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตทางการค้าที่มหาศาลระหว่างประเทศสมาชิก

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอขอบคุณรัฐบาลนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นที่เชื่อมั่นศักยภาพสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ทั้งนี้มีความเจริญเติบโตของFDIจากไทยไปยังญี่ปุ่นในรอบทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งหวังว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการลงทุนในสาขาพลังงานทดแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่นักลงทุนไทย

3.นายกฯกล่าวถึงการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคซึ่งญี่ปุ่นเป็นสมาชิกที่แข็งขันในปีนี้ซึ่งตรงกับที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนและอินโดนีเซียเป็นประธานG20ประเทศสมาชิกอาเซียน3ประเทศมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมสร้างความเข้มแข็งความน่าเชื่อถือและบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคและของโลกต่อไปซึ่งไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะในโอกาสการฉลองความสัมพันธ์50ปีระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในปีหน้า

และ4.นายกฯเชื่อว่าโลกกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายการเข้าร่วมประชุมในเวทีแห่งนี้ทำให้ได้แบ่งปันมุมมองของไทยและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชน

นายกฯได้กล่าวถึงหัวข้อหลักของการประชุมต่อคำถามว่าเอเชียจะมีบทบาทอย่างไรได้บ้างเมื่อช่องว่างขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆในทุกมิติเอเชียจะมีส่วนในการสร้างสันติภาพความมั่นคงและความมั่งคั่งในทุกด้านได้อย่างไรและคำตอบคือเอเชียจะต้องยืดหยุ่นต่อการปรับตัวเอเชียจะต้องสนับสนุนความยั่งยืนจะต้องสร้างสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้นเพราะสองปีที่ผ่านมาได้สอนให้รู้ว่าความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวต่อความชะงักงันใดๆเป็นพื้นฐานในการประคับประคองตนเองการเจริญเติบโตจะไม่มีความหมายหากไม่มีความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันที่การเติบโตเปราะบางมาก

นายกฯเชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งและก้าวไปสู่ความยั่งยืนและนายกฯยังได้แบ่งปันมุมมองของไทย3สิ่งที่เชื่อว่าเอเชียจะร่วมกันทำได้เพื่อก้าวข้ามสถานะปัจจุบันมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

1.กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องทำให้ตลาดเปิดกว้างและครอบคลุมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีภูมิต้านทานมากพอที่จะปรับตัวและรับมือกับความชะงักงันและความไม่แน่นอนอย่างทันท่วงทีพร้อมกับมีห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและของโลกที่มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นและไม่ถูกตัดขาดจึงต้องสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎเกณฑ์เป็นพื้นฐานโดยมีWTOเป็นแกนกลางและต้องสร้างสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนที่เสรีเป็นธรรมเปิดกว้างไม่เลือกปฏิบัติโปร่งใสครอบคลุมและคาดการณ์ได้โดยในส่วนของไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิมมีนวัตกรรมและเอื้ออำนวยแก่นักธุรกิจและนักลงทุนไทยมองว่าจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานรองรับภูมิทัศน์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งไทยกำลังยกระดับและขยายระบบขนส่งทางรางและท่าอากาศยานทั่วประเทศและกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการบริหารจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตลอดจนการสร้างบุคลากรดิจิทัลที่มีทักษะสูง

ทั้งนี้ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่น่าดึงดูดในภูมิภาคซึ่งต้องขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและความช่วยเหลือที่ผ่านมาตลอดจนไทยภูมิใจที่ระบบการธนาคารของไทยเป็นหนึ่งในระบบธนาคารที่ก้าวหน้ามีระบบพร้อมเพย์สามารถโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไทยและสิงคโปร์ได้เชื่อมระบบชำระเงินดิจิทัลครั้งแรกของโลกและได้เชื่อมระบบในลักษณะเดียวกันกับญี่ปุ่นกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียแล้วจึงหวังว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบกับประเทศอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเอเปค

2.ต้องสนับสนุนระบบพหุภาคีต่อไปเพราะไม่มีประเทศใดจะสามารถรับมือและจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้เพียงลำพังไทยเชื่อมั่นและพร้อมสนับสนุนแนวคิดพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับพหุภาคีต่อไปให้มากที่สุดเอเปคเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ไทยจะสามารถแสดงการสนับสนุนระบบพหุภาคีได้ในการจัดการประชุมเอเปค2022ไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขับเคลื่อนงานของเอเปคไม่ย่อท้อและขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้เอเปคยังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้เอเปคมีผลลัพธ์ที่มีความหมายและเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในเอเชีย-แปซิฟิกทุกคน

โดยนายกฯได้กล่าวถึงหัวข้อหลักของไทย“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์”ไทยผลักดันให้ทบทวนการหารือเรื่องFTAAPโดยคำนึงถึงประเด็นการค้าและการลงทุนใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมและหวังว่าจะมีการต่อยอดงานการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันและการรวมตัวทางเศรษฐกิจหัวข้อหลักที่2 “เชื่อมโยงกัน”ในทุกมิติไทยมุ่งจะเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกันโดยได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหาแนวทางที่จะรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกันได้ในเอเปคและการขยายขอบเขตการใช้บัตรเดินทางของนักธุรกิจในเอเปคเป็นต้นหัวข้อหลักที่3 “สู่สมดุล”ในทุกทางไทยผลักดันการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยจุดมุ่งหมายประการหนึ่งที่สำคัญคือการทำให้SMEsธุรกิจที่นำโดยสตรีและธุรกิจเล็กๆซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงตลาดและเงินทุนได้มากขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสที่จะเติบโตนอกจากนี้ไทยเสนอให้มีการรับรองเอกสารระดับผู้นำชื่อว่า“เป้าหมายกรุงเทพฯว่าด้วยเศรษฐกิจBCG ”ซึ่งเป็นเอกสารที่จะวางรากฐานเอเปคด้านความยั่งยืนที่ครบถ้วนที่สุดทั้งในด้านการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับนโยบายการเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่นและผมขอขอบคุณญี่ปุ่นที่สนับสนุนวาระBCGของไทย

3.ประการสุดท้ายและสำคัญที่สุดการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจจะต้องเกิดควบคู่ไปกับความยั่งยืนขอเชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหนทางไปสู่ความยั่งยืนของไทยกำลังเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065โดยได้เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมEVแล้วและกำลังเร่งสร้างระบบนิเวศน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวและในขณะนี้มีเรือEVอัจฉริยะล่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขนส่งผู้โดยสารทางน้ำเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในระบบขนส่งมวลชนทางน้ำไทยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในฐานการผลิตEVที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้จึงหวังว่าจะได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านนี้

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเอเชียว่าเป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่ไม่หยุดนิ่งยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยทรัพยากรอีกทั้งมีศักยภาพอีกมากความเข้มแข็งของเอเชียคือความเป็นเอกภาพการเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอเชียเป็นแผ่นดินแห่งความหวังเป็นสถานที่แห่งโอกาสไทยกำลังทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ในทุกระดับ

คุณกำลังดู: "นายกฯ" โชว์วิชั่น เวที Nikkei Forum ที่ญี่ปุ่น แนะ 3 ปัจจัย ยกระดับเอเชีย

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1006582

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด