มุสลิม 4 พันร่วมละหมาด ไม่เอา "เจ้าแม่กวนอิม" ชี้ทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง

มุสลิม 4 พันร่วมละหมาด ไม่เอา "เจ้าแม่กวนอิม" ชี้ทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง

ชาวมุสลิมใน อ.เทพา-จะนะ รวมตัวครั้งใหญ่ร่วม 4 พันคน จัดละหมาดฮายัต แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นในพื้นที่ พร้อมขึ้นป้าย "ชาวบ้านจะนะ-เทพาไม่ต้อนรับ TPIPP" ชี้ทุนใหญ่จากจีนเข้ามาดำเนินกิจการในไทยผ่านโครงการขนาดใหญ่


เวลา 09.30 น. วันที่ 4 ส.ค. ที่หน้ามัสยิดตักญัดุลอาบีดีน (ปากบางสะกอม) ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับอิหม่ามทุกมัสยิดใน จ.สงขลา ชาวมุสลิมทั้งในพื้นที่ และใกล้เคียงราว 4 พันคน ได้รวมตัวกันจัดละหมาดฮายัต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านไม่ให้มีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นในพื้นที่ ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และขอพรจากพระองค์อัลลอฮฺ เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

โดยการรวมตัวกันของชาวมุสลิมในครั้งนี้ ถือว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งของ จ.สงขลา ที่มีการรวมตัวกันละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนมากหลายพันคน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ที่สังเกตการณ์ และดูแลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบ

นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ทำป้ายรณรงค์ “ชาวบ้านจะนะ-เทพาไม่ต้อนรับ TPIPP” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เบื้องหน้าเจ้าแม่กวนอิมนั้น มีเบื้องหลังคือ จะนะเมืองอุตสาหกรรม เพราะทราบดีว่า เบื้องหลังการก่อสร้างครั้งนี้ มิใช่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาที่บริสุทธิ์ แต่มีทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะทุนใหญ่จากจีนที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในไทยในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว และหวังจะมาฮุบเศรษฐกิจชุมชน ฮุบทรัพยากรในท้องถิ่น และต่อไปก็อาจจะสามารถยึดแผ่นดินคนในพื้นที่ได้ในอนาคต อีกทั้งทางชาวมุสลิมในพื้นที่ยังได้ขอให้รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงของชุมชน ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ความมั่นคงทางทรัพยากร มากกว่าความมั่นคงของทุนต่างประเทศ และนายทุนใหญ่ในไทยที่ได้รับประโยชน์ และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทั้งทางวิชาการ และสังคม ในการสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อเพื่อนต่างศาสนิก และเพื่อนร่วมชาติ ต่อไป

หนึ่งในผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชาวมุสลิมใน จ.สงขลา พร้อมใจกันเข้าร่วมละหมาดฮายัตเป็นจำนวนหลายพันคน ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดที่มีอยู่มากกว่า 400 มัสยิด มัสยิดละ 10 คน และยังมีตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกบางส่วนเข้าร่วมด้วย

โดยกิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี เพื่อคัดค้านการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม ที่สูงที่สุดในโลกของ บริษัท TPIPP ในพื้นที่ ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา และเป็นการแสดงออกให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความรู้สึก และเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ โดยหลังจากนี้ขอให้ภาครัฐ และบริษัทเอกชน ทบทวนโครงการนี้อีกใหม่ด้วย

คุณกำลังดู: มุสลิม 4 พันร่วมละหมาด ไม่เอา "เจ้าแม่กวนอิม" ชี้ทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/south/2464482

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด