ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.mumkhao.com/view-13649.html
#มดข่าวพาเพลิน