"มนัญญา" เยี่ยมชมฟาร์มหนองคาย ดอกผลโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

"มนัญญา" เยี่ยมชมฟาร์มหนองคาย ดอกผลโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

"มนัญญา" ลงพื้นที่หนองคาย ติดตามความสำเร็จฟาร์มเกษตร "นาปู่ฮักย่า" ของธิดารัตน์ ตุ้มมี เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

วันที่ 25 พ.ค. 65 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และติดตามความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีนางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายปกรณ์ ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอต่างๆ ต้อนรับ พร้อมนำผลผลิตจากโครงการมาจำหน่ายในราคาถูกนางสาวมนัญญา กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่สหกรณ์ฯ รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านฯ สำหรับสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2518 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 47 ปี มีสมาชิก จำนวน 5,806 คน โดยปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 508 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี อายุ 35 ปี ได้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จากนั้นปี 2563 ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด

นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี เจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสาน "นาปู่ฮักย่า" กล่าวว่า ตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และลาออกจากสถานที่ทำงาน เนื่องจากสนใจทำอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับต้องการมาพัฒนาถิ่นบ้านเกิดที่ฟาร์มเกษตรนาปู่ฮักย่า บ้านเลขที่ 60 หมู่ 4 บ้านฝาง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลูกพืชต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในอนาคตอยากปรับปรุงการจัดการระบบน้ำให้ดีขึ้น นอกจากนี้อยากได้เครื่องอัดใบไม้ เนื่องจากที่ฟาร์มเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% หากมีเครื่องอัดใบไม้สำหรับผลิตถ้วยจากใบตองก็จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตมากขึ้นด้วย

ด้าน นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านฯ ว่า หลังเปิดรับสมัครครั้งแรกในปี 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 75 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 36 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 36 คนนี้จะได้รับสนับสนุนทั้งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยผ่านทางสหกรณ์การเกษตรอำเภอต่างๆ ที่เขาสังกัดและองค์ความรู้ มีการอบรมให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ.

คุณกำลังดู: "มนัญญา" เยี่ยมชมฟาร์มหนองคาย ดอกผลโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2402077

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด