"มนัญญา" พลิกโฉมสารวัตรเกษตร หวังเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกรไทย

"มนัญญา" พลิกโฉมสารวัตรเกษตร หวังเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกรไทย

"มนัญญา" พลิกโฉมสารวัตรเกษตรพร้อมอาสาสมัคร เป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกรไทยด้านปุ๋ย ยา ย้ำซื้อถูกต้อง ใช้ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการมอบนโยบายให้สารวัตรเกษตร ในสังกัดของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร (กวก.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย8แห่ง รวมทั้งหมด11จังหวัดว่า ให้เน้นบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง เป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกรไทยในการให้ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและถูกกฎหมาย รวมถึงติดตามการจำหน่ายปัจจัยการผลิตของร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกรมวิชาการเกษตรกำหนด จึงให้นโยบายกับกรมว่าในการขยายเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสาให้เพิ่มมากขึ้น

"ขอฝากสารวัตรเกษตรทุกท่านว่าเราพลิกโฉมปรับบทบาทกันใหม่ จากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกร ที่เกษตรกรอยากเข้าปรึกษา และสารวัตรเกษตรและอาสาก็จะช่วยอธิบายว่าสิ่งใดห้าม สิ่งใดใช้ได้ ต่างจากเดิมที่บทบาทเหมือนตำรวจออกตรวจจับผู้ร้าย ซึ่งมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสามารถทำได้ เพราะทำสำเร็จมาแล้วคือผลงานของศวพ.3 ที่มีการปรับบทบาทจากปราบปราม มาเป็นเพื่อนคู่คิดสามารถสร้างสารวัตรเกษตรอาสาจากตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรมาเป็นเครือข่ายได้มากถึง 1,813 คนในช่วง 2-3 ปี และได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ" นางสาวมนัญญากล่าว

นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เตรียมขยายผลโครงการสารวัตรเกษตรอาสา เพื่อให้เป็นเครือข่ายงานควบคุมตามพ.ร.บ. ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการรับผิดชอบกำกับดูแลงานตาม พ.ร.บ. ต่างๆ ถึง6ฉบับ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดมีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกว่า6,000ร้านค้า มีพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรในเขตพื้นที่นี้เพียง43คน กลุ่มควบคุมตามพ.ร.บ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 โดยนายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ริเริ่มโครงการสารวัตรเกษตรอาสา จนประสบความสำเร็จ ร้านค้า หรือรถเร่ขายปุ๋ยด้อยคุณภาพลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เริ่มโครงเมื่อปี 2560 เหตุจากข้อจำกัดจำนวนคน จึงคิดว่าน่าจะเชิญผู้นำชุมชน ผู้นำ เกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่มาอบรมให้ความรู้เรื่อง 1.กฎหมายของกรมเกี่ยวกับปุ๋ย ยา สารเคมีเกษตร 2.หลักวิธีการเลือกซื้อ 3.การเลือกซื้อจากร้านคุณภาพ 4.การตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรม ว่าสินค้าดังกล่าวปลอมหรือไม่ และ 5.อย่าซื้อปุ๋ย ยา จากรถเร่ขายที่อวดสรรพคุณเกินจริง ในช่วง 3 ปีอบรมได้สมาชิก 1,813 คน ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับกรมจนปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์คือรถเร่ในพื้นที่สีแดงคือจุดที่มีรถเร่มากร้องเรียนเยอะปัจจุบันไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้นเห็นว่าน่าจะเดินมาถูกทาง

สำหรับ11จังหวัดดังกล่าว ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย และอุดรธานีอย่างไรก็ตามในช่วงปี2564ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการตรวจตามเบาะแส ตามข้อร้องเรียน สำหรับผู้ประกอบการที่ขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ปุ๋ย วัตถุอันตรายและพันธุ์พืชสามารถจับกุมและดำเนินคดีข้อมูล ณ28ก.ย.64รวม4จังหวัด4คดี รวมมูลค่า5,770 250บาท และในปี2563จำนวน6จังหวัด15คดี มูลค่า51ล้านบาท.

คุณกำลังดู: "มนัญญา" พลิกโฉมสารวัตรเกษตร หวังเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกรไทย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2402695

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด