Miss Grand Thailand 2020 Welcome Ceremony and Press Conference

Welcome Ceremony and Press Conference Miss Grand Thailand 2020 ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูม
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

#MissGrandThailand
#MissGrandThailand2020
#เวทีอันดับ1ของประเทศไทย

#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์
#นับจากนี้มีแต่one
#MGTxONE31

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: