มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ นศ.เรียนไม่จบมาเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ นศ.เรียนไม่จบมาเรียนต่อ

ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ม.ร.จัดโครงการให้ผู้ที่เคยเข้าศึกษาใน ม.ร.แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียน เพื่อสานฝันที่เคยตั้งใจไว้ให้สำเร็จ โดยปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร. มี 9 คณะที่เข้าร่วม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th วันที่ 2 พ.ค.-3 ก.ค. ทางไปรษณีย์วันที่ 2 พ.ค.-20 มิ.ย. สมัครด้วยตนเองวันที่ 27-30 พ.ค. และเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าด้วย.

คุณกำลังดู: มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ นศ.เรียนไม่จบมาเรียนต่อ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374975

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด